Farjan környezetvédelem  - emissziómérés, környezetvédelmi terv,
 
Szolgáltatásaink

Új ipari üzemek létesítéséhez, meglévők bővítéséhez szükséges építési engedélyezési eljárás lefolytatásánál szükséges környezetvédelmi tervek, szakértői munkák elvégzése.

Környezeti állapotfelmérés, intézkedési terv elkészítése üzemelő létesítményeknél, azok bővítésénél, vagy rekonstrukciójánál, környezetvédelmi audit végzése.

Működő technológiák műszaki felülvizsgálata, javaslatok kidolgozása a környezetvédelmi követelmények kielégítése végett, költség-haszon elemzés.

Környezetvédelmi jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez (LAL,LM,FAVI ,HB,VAL bejelentő lap stb.) szakmai segítség nyújtása, szakértői segítség végzése.

Átalánydíjas szolgáltatások folyamatos szaktanácsadásra, környezetvédelmi megbízott feladatkörnek megfelelően.

Hatóság előtti szekértői képviselet.

Üzemanyag tároló tartályok környezetvédelmi felmérése a 219/2004 . (VII.21) Korm. Rendelet előírásai szerint, akkreditált talajvíz vizsgálat, kármentesítési munkák teljes körű kivitelezése.

Talaj és talajvíz szennyeződések: tényfeltárás, műszaki beavatkozási terv készítés, kivitelezés.

Környezetvédelmi felülvizsgálatok és hatásvizsgálatok végzése, környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása.

Gyártási technológiák környezetvédelmi véleményezése.

Vízkárelhárítási tervek készítése és felülvizsgálata.

Környezetvédelmi belső audit elvégzése, amely az ISO 14000-es minőségbiztosítási rendszer alapja.

Telepengedélyezési eljárás, engedélykérelmi dokumentáció készítése, és a hozzá tartozó teljes körű környezetvédelmi szakvélemény készítések.

Akkreditált emisszió-mérések.

Kutak mintázása és laboratóriumi vizsgálata, dokumentálása.

Üzemanyag tároló tartályok környezetének környezetvédelmi felmérése, megszüntetése új tartályok létesítése, teljes körű engedélyezés, kivitelezés.